God herschiep Zijn Schepping in de zeven dagen in Genesis 1.

Lucifer was vol van wijsheid, volkomen schoon en onberispelijk in zijn wandel (Ez. Hij schijnt een aartsengel te zijn geweest, daarmee het hoofd van de engelenmacht.

Hij kwam echter in opstand tegen God, er werd ongerechtigheid in hem gevonden.

Dat de antichrist zich reeds kenbaar maakt is echter niets bijzonders en niets om bang voor te zijn.

Het is merkwaardig hoeveel schrikreacties deze uitspraak teweegbrengt bij gelovigen.

God bracht toen een oordeel over de toenmalige wereld.

God verwoestte de Schepping die toen bestond, om daarmee de macht van Satan te beperken.

Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft geleden” Bij de kruisdood van de Heere Jezus dacht de duivel dat hij had gewonnen.

Maar helaas, hij kende de Schriften niet en geloofde niet dat de Heere Jezus uit de dood zou opstaan.

De Heere Jezus was de erfgenaam der wereld, ofwel de ‘Zoon des Mensen’.