Dlka vluky nen specifikovna, potrv ale nejspe i v nsledujcch dnech.

Tra slo: 271 Nzev trat: Prostjov - Chornice sek: Prostjov mstn ndra - Kostelec na Han Datum a as: - Vce informac na: tto strnce Jeliko zprvy o vluce nejsou dostaten vypovdajc, vnujte prosm pozornost hlen staninho rozhlasu a pokynm zamstnanc drah.

Ji potet se firmy Olomouckho kraje utkaj o titul Firma roku a ivnostnk roku.

Do soute konan pod ztitou hejtmana Ivana Kosatka se mohou zjemci hlsit do konce ervence.

Vyplv to ze srovnn daj za prvnch est msc letonho roku. Ovem s tm, e rostliny se rozrostly o nco vce, ne pedpokldali.

Neobvykle lun vzhled m nyn hlavn alej ve Smetanovch sadech v Olomouci. U na podzim by mli v posluchrnch zasednout studenti nov fakulty Univerzity Palackho.

Meme to lehce posunout a ci si, e socialismus neskonil, socialismus trv.

Vhody pro nkter nadlidi se stle hledaj snadnji ne bydlen pro chudky, kte trv sv dny a noci na ndra.Zhruba polovinu z nich se poda vrtit zptky majitelm, zbyl zvata mus mstsk policie umstit do psch tulk. Na Prostjovsku maj letos zemdlci a o ticet procent ni vnosy epky olejky ne v pedchozch letech.Hlavnm vinkem je hlzenka obecn, co je houbovit onemocnn, kter napad rostliny epky v prbhu kveten i odkvtn.Odborn porota, ve kter nebudou chybt zstupci Olomouckho kraje, vybere z deseti finalist vtze v obou kategorich.O tetinu a polovinu poklesl poet ernch pasar v olomouck mstsk doprav pot, co dopravn podnik zvil sankce na rovnou tiscovku a vymh pokuty s pomoc exekutor.Se beneficia a 21 mil 830 docentes de tiempo completo, jubilados y homologados De manera histórica pagan en tiempo y forma segunda parte de aguinaldo a jubilados y homologados y se confirma el pago al Programa de Escuelas de Tiempo Completo, tal como lo acordó la dirigencia de la Sección 19 del SNTE, con autoridades de la Secretaria de Educación y del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos.